Ko smo mi

Veselinov Tourism Consulting (VTC) nastao je kao potreba da se dosadašnje iskustvo i rad u oblasti turizma posredstvom profesionalnog savetovanja (konsaltinga) stave na uslugu svim partnerima / klijentima koji započinju ili pokušavaju da unaprede već uspostavljene biznise u ovom sektoru.

Od malih i srednjih preduzeća (hoteli, restorani, turističke agencije), sve do velikih organizacija i poslovnih sistema (sajmovi, lokalne, regionalne, nacionalne turističke organizacije), VTC pruža profesionalne usluge konsaltinga koje će učiniti da se vaše poslovanje u turizmu odvija na održiv način i u skladu sa najmodernijim trendovima.

Osnivač i vlasnik VTC-a je Dejan Veselinov koji je znanje i iskustvo u oblasti menadžmenta turističke destinacije stekao tokom dvanaestogodišnjeg rada u Turističkoj organizaciji Beograda, gde je karijeru počeo kao asistent, i vremenom napredovao do pozicija PR-a i direktora.

U ovom periodu, radio je na planiranju i koordinaciji organizacionih procesa, sarađivao sa medijima, organizovao i promovisaa brojne manifestacije, pripremao prezentacije turističke ponude Beograda na sajmovima u Londonu, Berlinu, Madridu, Briselu, Moskvi, Ljubljani i drugim gradovima. Kao menadžer stekao je nova znanja, iskustva i veštine, ali i brojne kontakte sa ljudima iz celog sveta, naročito u oblasti turizma, ali i drugih sfera poslovanja.

Poslovni život nastavio je u Kolarčevoj zadužbini unapređujući svoja znanja i sposobnosti u oblasti kulture sa posebnim fokusom na organizaciji događaja, unapređenja prodaje i komunikacije. Poslednjih godina značajno mesto u radu VTC-a zauzimaju digitalne tehnologije, tačnije njihova implementacija u promociji turističkih destinacija, privatnih biznisa i poslovanja javnih aktera u oblasti turizma.

Osim destinacijskog menadžmenta i komunikacije, VTC takođe pruža usluge iz oblasti kulturnog turizma sa fokusom na razvijanju kulturnih ruta Saveta Evrope, kulturne interpretacije kao i biciklističkog turizma.

Na pravom ste mestu ako ste...
 • Turstička organizacija

 • Ambasada

 • Turistička agencija

 • Hotel, Hostel ili privatan smeštaj

 • Destinacijska menadžment kompanija

 • Korporacija i kompanija

 • Udruženje

 • Profesionalna kongresna agencija

 • Avio kompanija

 • Restoran, kafić i klub

 • Transportna kompanija

Neke od naših nagrada

Nagrada Turističke organizacije Srbije „Turistički cvet“
Dobitnik nagrade „Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma Republike Srbije“
2010. godina

Nagrada kluba turističkih novinara Srbije
Dobitnik priznanja za razvoj turizma Srbije
2005. godina

Nagrada Poslovne škole za odnose sa javnošću
Priznanje za uspešno obavljanje poslova odnosa sa javnošću 2003. u okviru akcije «Budi dobar i pokaži to i drugima» 2004. godina

Nagrada PR škole «Pragma»
po oceni novinara za najzanimljivije pres konferencije  i najkvlitetnije pres materijale Turističke organizacije Beograda – 2006. godina

Naša filozofija

Sa zadovoljstvom realizujemo Vaše ideje na profesionalni način.

Naše iskustvo

Bogato praktično iskustvo u dosadašnjem radu prati permanentno teorijsko usavršavanje sa ciljem upoznavanja sa novim trendovima koji se mogu koristiti u unapređenju poslovanja. Posebna  obrazovanje i interesovanje usmereno je ka Menadžmentu turističke destinacije kroz Magistarsku tezu „Savremeni pristupi upravljanju turističkim destinacijama na primeru Beograda“ odbranjenoj 2016. godine na Univerzitetu Singidunum.

PR Usluge - 15 godina
Organizacija & Promocije - 13 godina
Marketing u turizmu - 15 godina
Neke od naših usluga
Odnosi s javnošću

PR tekstovi, bilteni, blogovi, intervijui, časopisi, networking, organizacija studijskih putovanja za novinare, priprema i slanje press informacija, zakazivanje izjava i gostovanje na radio i TV

Destinacijski menadžment i marketing

Savremeni pristupi upravljanja destinacijom, definisanje marketing strategije, kreiranje turističkih proizvoda i paketa, digitalni marketing, istaživanje i analiza podataka, nove ideje i dr.

Prateće konsultantske aktivnosti

Doček gostiju, organizacija osoblja za prijem i pružanje informacija; VIP Hospitality usluge (poznate ličnosti, diplomate, političari); podsticajna putovanja za zaposlene i dr.

Menadžment događaja

Međunardni sajmovi, manifestacije, berze, workshop, izložba ili štand na otvorenom, treninzi, sastanci; tematske zabave; team building aktivnosti za kompanije i dr.