Milijardu međunarodnih turista

Destinacije širom sveta su primile 956 miliona međunarodnih turista između januara i septembra 2016. godine, prema najnovjem Svetskom turističkom barometru Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija. To je 34 miliona vise nego u istom periodu 2015. godine, što je porast od 4%. Potražnja za međunarodnim turizmom je bila snažna u prvih devet meseci 2016. godine, iako…