Članstvo VTC u DCC – Zajedno možemo više

Obaveštavamo vas da smo postali član međunarodne organizacije Dunavski centar za kompetenciju. Svesni značaja udruživanja, razmene znanja i kontakata opredelili smo se za ovaj potez verujući da na ovaj način možemo ostvariti nova partnerstva, učestvovati u izradi i realizaciji projekata, ali i ostvariti dodatnu korist za naše sadašnje i buduće partnere.