VTC na “KONTAKT” konferenciji

Prva regionalna KONTAKT konferencija održana je u Beogradu od 22. do 24. marta u organizaciji Marsh Creative Production i koncertne agencije Odličan Hrčak. Ideja za organizaciju ovakvog događaja potekla je iz potrebe umrežavanja organizatora i promotera regionalnih muzičkih festivala, turističkih udruženja i organizacija, kulturnih centara, klubova, i ostalih delatnika u kulturi i umetnosti.

PR proizvoda i usluga – VPTŠ, Užice 2017

Visoko poslovna – tehnička škola strukovnih studija (VPTŠ) Užice nastavila je sa praksom organizacije predavanja eksperata (predavača) u cilju unapređenja znanja i praćenja novih trendova u poslovanju i obrazovanju. U utorak 11. 04. gost predavač bio je Dejan Veselinov koji je znanje i iskustvo stekao tokom više od petnaest godina rada u…