Skano

Prvi Srbin u Skanu, ali ne i poslednji. Nek dugo živi turizam! Sigurno ste gledali filmove u kojima stranac dolazi u manji grad gde posle nekoliko susreta počinje avantura koja će promeniti njegovo poimanje sveta. To se dogodilo i meni, naime, radeći na projektu “Experimental Tourism Soft Skills and Marketing: The Real Toruism Turning Point”. …