Usvojena Evropska deklaracija o bicklizmu

Evropski savet, Komisija i Parlament potpisali Evropsku deklaraciju o biciklizmu, čime je zvanično usvojena prva međuinstitucionalna politika biciklizma na evropskom nivou. Budućnost sa biciklom Evropska deklaracija o biciklizmu, najambicioznija inicijativa EU o biciklizmu do danas, prepoznaje biciklizam kao potpuno razvijen način prevoza. Sa osam osnovnih principa i 36 obaveza, ova značajna deklaracija opisuje biciklizam kao…