Ruralni turizam

Definicija i sadržaj ruralnog turizma Prema studiji (CBI), ruralni turizam nudi turistima priliku da se odmore, iskuse i dožive život u ruralnim područjima, uključujući smeštaj, tradicionalnu gastronomiju, učešće u seoskim radovima i upoznavanje sa lokalnim običajima. Smeštajne opcije variraju od kampova do porodičnih pansiona, dok aktivnosti obuhvataju posmatranje divljih životinja, biciklizam, jahanje, i kulturne ture,…

Predavanje „Menadžment turističke destinacije i strateško komuniciranje“

Dejan Veselinov, osnivač kompanije „Veselinov Tourism Consulting“ održao je interesantno predavanje koje je, zbog aktivnog učešća studenata i obilja različitih pitanja, produženo izvan planiranog vremena. Fokusirajući se na holistički pristup, Veselinov je istakao da menadžment turističke destinacije zahteva sveobuhvatan pristup koji obuhvata planiranje, razvoj, marketing i upravljanje resursima. Naglasio je ključnu važnost razumevanja potreba i…