Organizacija događaja (Event management)

Menadžment događaja predstavlja važnu komponentu u kontekstu razvoja turističke destinacije ili promocije turističkih proizvoda. U samoj svojoj suštini, menaždment događaja predstavlja projektni menadžment orijentisan na polje organizacije različitih događaja. U zavisnosti od vrste događaja, priprema i realizacija teku na različite načine.