Online kulturno nasleđe Srbije

Ove jeseni ZAPROKUL je zaokružio analizu zvaničnih veb-sajtova šest arheoloških reprezantativnih lokaliteta u Srbiji –  Viminacijuma, Feliks Romulijane, Carske palate Sirmijuma, Vinče, Caričinog grada i Lepenskog Vira, sagledavajući kako se koriste mogućnosti digitalnih komunikacija u predstavljanju i promovisanju kulturnog nasleđa.