Ruralni turizam

Definicija i sadržaj ruralnog turizma Prema studiji (CBI), ruralni turizam nudi turistima priliku da se odmore, iskuse i dožive život u ruralnim područjima, uključujući smeštaj, tradicionalnu gastronomiju, učešće u seoskim radovima i upoznavanje sa lokalnim običajima. Smeštajne opcije variraju od kampova do porodičnih pansiona, dok aktivnosti obuhvataju posmatranje divljih životinja, biciklizam, jahanje, i kulturne ture,…