Online kulturno nasleđe Srbije

Ove jeseni ZAPROKUL je zaokružio analizu zvaničnih veb-sajtova šest arheoloških reprezantativnih lokaliteta u Srbiji –  Viminacijuma, Feliks Romulijane, Carske palate Sirmijuma, Vinče, Caričinog grada i Lepenskog Vira, sagledavajući kako se koriste mogućnosti digitalnih komunikacija u predstavljanju i promovisanju kulturnog nasleđa.

Drugi poziv za dodelu bespovratnih sredstava – „EU za kulturno nasleđe i turizam“

Projekat „EU za kulturno nasleđe i turizam“ objavio je drugi poziv za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima u oblasti turizma i ugostiteljstva u Donjem Podunavlju i Istočnoj Srbiji i Opštini Topola u Šumadiji. Konkurs je namenjen svim privatnicima u turističkom i ugostiteljskom sektoru, koji su zainteresovani za unapređenje svojih usluga.